Információk vásárlóknak

Információ külföldi ingatlanvásárlók részére


Külföldi természetes és jogi személyek Horvátországban vásárolhatnak ingatlan korlátozás nélkül, kivéve mezőgazdasági földterületet, védett természeti területeket, erdőt és erdőnek minősített földterületet.
Külföldi természetes személynek és jogi személynek minősül az a személy, aki nem rendelkezik horvát állampolgársággal, nincs bejegyezve a horvát cégbíróságon, mint horvát jogi személy.
2009. február 1-től külföldi természetes és jogi személyek, akik az Európa Uniós tagálamokból érkeznek, szabadon vásárolhatnak ingatlant Horvátországban, olyan feltételekkel és jogokkal, amelyekkel a Horvát Köztársaság állampolgárai szerezhetnek ingatlant.

A külföldi természetes és jogi személyek azon országokból, amelyek nem az EU-tagállamokból érkeznek, szerezhetnek ingatlant Horvátországban, feltételezve, ha a külföldi személy országa és Horvátország között alá van írva a kölcsönös viszonoságról szóló szerződés és ha a horvát minisztérium hozzájárul a vásárláshoz. A viszonosság elve azt jelenti, hogy a külföldi állampolgárok ingatlan vásárlási joga Horvátországban, ugyanolyan körülmények között és feltételek mellett folyhat le, amellyel ingatlant tud egy horvát állampolgár vásárolni abban az országban, ahonnan a külföldi állampolgár jön.
Külföldi állampolgárok, akik céget alapítanak Horvátországban, vásárolhatnak ingatlant a társaság nevében, ebben az esetben nem kell kérni a minisztérium hozzájárulást mivel így egy horvát jogi személy az ingatlan tulajdonosa.
Külföldi természetes és jogi személyek, minden korlátozás nélkül el tudják adni az ingatlanjukat Horvátországban, ugyan olyan feltétételekkel mint a horvát állampolgárok.


Mirakul Adria ingatlanközvetítő iroda
Tisno

 

Szolgáltatások, amelyeket a Mirakul Adria ingatlaniroda végez a VÁSÁRLÓ képviseletének érdekében

Két lehetséges módja van a vásárló képviseletének:
1.  Közvetlen a Mirakul Adria ingatlanirodához fordul a vásárló megbízással
2.  Partnerirodából érkezik a vásárló

1.     Közvetlen a Mirakul Adria ingatlanirodához fordul a vásárló megbízással

maga az ingatlanközvetítés folyamatának a levezetésére, még a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:
- a tulajdonlap mellett az ingatlan teljes dokumentációjának az ellenőrzése
- ingatlan szaktanácsadás (építés, felújítás, bérbe adás stb.)
- ingatlannal kapcsolatos adótanácsadás,
- jogi képviselet (a közvetítő által megbízott ügyvédi iroda)
- a vásárló beruházásnak biztonsága (rendelkezünk biztosítással harmadik személyek felé)
- a horvát adószám megkérése (nem lehet szerződést kötni és telekkönyvezni az ingatlant adószám nélkül)
- rezervációs szerződés elkészítése
- az ingatlanrezerváció után az ügyvédi iroda is átnézi az ingatlan dokumentációját
- az előszerződés és az adásvételi szerződés, átruházási nyilatkozat elkészítése ügyvéd által
- széljegyzet, telekkönyvezés és ingatlanadó bevallási nyilatkozatok elkészítése
-  rezsiköltségek egyeztetése az eladóval és a szolgáltatások átvitele a vásárlóra (víz, villany, szemét, kommunális adó)
- helyszíni szimultánt fordítás, magyarra, németre és angolra 
A közvetítési díj a vásárló részére ügyvédi képviselettel együtt 3% a kiegyezett árból

 

2. A vásárló a partner irodán keresztül érkezik

Ha a vevő a partner cégen keresztül érkezik (horvátországi, EU-s vagy harmadik országból való partner cégtől), ilyenkor a vevőtől a partner cég fizetteti meg a közvetítési díjat. Milyen közvetítési díjjal dolgozik a partner cég, nem köteles tudatni velünk, a vevő joga, hogy a befektetése biztonsága érdekében azt bízza meg az ingatlanvásárlás levezetéséhez akit alkalmasnak ítél meg erre a feladatra. Külföldiek ingatlanvásárlása esetén a vásárló horvát jogi képviselőt kell hogy válaszon és felhatalmazzon a képviseletre. Általában ez az ingatlanközvetítő szokott lenni, ha horvát partner cégről van szó. Ha külföldi partner cégen keresztül jön a vásárló, a külföldi partner ingatlanközvetítő által ajánlott ügyvédi iroda képviseletével történik, aki a vásárló részére elkészíti az adásvételi szerződést is.
Ebben az esetben a Mirakul Adria ingatlaniroda a törvény által előlátott ingatlan helyszíni prezentációját végzi a partner iroda által képviselt vásárlónak, valamint a tulajdonlap ismertetését, telek minősítését és kérés esetén, hogy az ingatlannak a „tiszta” tulajdonlap mellett van e építési engedélye.

 

A vásárló külön kérésre meg tudjuk szervezni a:

- a geodéták általi telek felmérését a jelenlegi mezsgyék pontos meghatározása véget
- tervező iroda felkérése tervezésre
- kivitelező felkérését építésre, épület rekonstrukcióra
- stb…

 

Ingatlanvásárláskor merül fel a kérdés a vásárlóban, hogy:

- egy külföldi országban ingatlanvásárláskor megelégedhet-e az ingatlantulajdonos szavával a vásárló, hogy az ingatlannal minden rendben van, vagy pedig hozzá értő helyi ingatlanközvetítésben jártas szakembert kellene megbízni ebben
-  mi mindent kell kérnie egy ügyvédi irodától a folyamat levezetésére Horvátországban
-  az ingatlaniroda Horvátországban legálisan dolgozik-e, van-e biztosítása …

Horvátországban egyedül csak az ingatlaniroda tud törvényileg képviselni két ügyfelet egyszere, mint eladót és vásárlót. Mindkét fél érdekét szem előtt tartva vezetjük le az ingatlanadásvétel folyamatát amíg az ingatlan árában a vásárlónak és az eladónak kell megegyezni.
Minden legálisan működő ingatlanközvetítő érdeke, hogy zökkenőmentesen, gond nélkül vezesse le az adásvétel folyamatát mindkét fél megelégedésére, csak ilyen módon tud az ingatlanközvetítő továbbra is érvényesülni.


Mirakul Adria ingatlanközvetítő iroda
Tisno

 

Több információ az "Általános üzleti feltételek" alatt.